Julkisen sanan neuvosto & sosiaalinen media

Tälle sivulle kootaan Julkisen sanan neuvoston ratkaisuja, jotka koskevat toimitusten sosiaalisen median käyttöä.

 

JSN:n päätöksistä nousee esiin:

-Journalistista päätösvaltaa ei saa luovuttaa some-tileillä yleisölle.

-…sisällöt, jotka tiedotusvälineet julkaisevat omissa nimissään omilla sosiaalisen median tileillään, ovat niiden normaalia toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Tällaista on tiedotusvälineen itse ja omissa nimissään, esimerkiksi oman logonsa alla, julkaisema materiaali. Tämä pätee myös toimituksen ulkopuoleltaan tilaamaan tai valikoimaan materiaaliin.

Keskusteluketjut eivät ole toimituksellista aineistoa (sovelletaan samoja periaatteita kuin toimitusten verkkosivujen kommenttiketjuihin), mutta: neuvoston vuonna 2011 tekemän linjauksen mukaan toimituksen on seurattava tällaista yleisön tuottamaa aineistoa ja poistettava ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat kommentit

Facebookin avoimet keskusteluryhmät: ryhmät voitaneen rinnastaa tiedotusvälineiden verkkosivujen keskustelupalstoihin, vaikka niitä ei erikseen mainita vuonna 2011 tehdyssä linjauksessa.

Ratkaisu: Tiedotusvälineen oma Instagram on toimituksellista sisältöä