Luotsivan esittelytilaisuudet

Työryhmä on käynyt esittelemässä Luotsiva-tutkimushanketta ja sosiaalista mediaa koskevaa tutkimusta erilaisissa tilaisuuksissa: