Hankekuvaus

 

Photo credit: Oneras via VisualHunt.com / CC BY-SA
Photo credit: Oneras via VisualHunt.com / CC BY-SA

LUOTSIVA-projektin tavoite

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää strategia, jonka avulla sanomalehtien toimitukset pystyisivät lujemmin sitouttamaan nykyiset lukijansa ja laajentamaan lukijakuntaa. Verkko on muuttanut sanomalehtien yleisösuhteen avoimemmaksi ja lisännyt vuorovaikutusta toimitusten ja lukijoiden välille. Ongelmana on kuitenkin, että tämä vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa sattumanvaraisesti, eivätkä toimitukset ohjaa sitä määrätietoisesti.

Yhteistyössä maakunta- ja paikallislehtien toimitusten kanssa selvitetään, miten sanomalehtien toimitukset voisivat käyttää Facebook-sivujaan lukijasuhteensa vahvistamiseksi ja sitä kautta hankkimaan lisää verkkoversion lukijoita, jotka olisivat valmiita myös maksamaan sisällöstä. Sanomalehtien ylläpitämien Facebook-sivujen journalistisen sisällön ja sivuilla käytävän keskustelun tarkastelulla selvitetään, millaiseen sisältöön lukijoiden kiinnostus ja suosio kohdistuu ja mitkä ovat sisällön ja keskustelukäytäntöjen kehittämiskohdat. Toimituksia varten laaditaan muun muassa opas Facebook-sivuilla käytävän vuoropuhelun ylläpitämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Kehityshankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti maakunta- ja paikallislehtien verkkotoimitukset ja -toimittajat. Lukijasuhteen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen on toimitusten tärkeä tehtävä, joka vaikuttaa lehden suosioon ja siten myös taloudelliseen kilpailukykyyn.

Viestintäalan tutkimussäätiön rahoituspäätös