Projekti

Projekti

LUOTSIVA: Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana

LUOTSIVA on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke, jonka toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen journalistiikka-oppiaineen työryhmä yhdessä yhteistyösanomalehtien kanssa.

Tutkimushankkeen päämääränä on vuorovaikutuksellisin keinoin rakentaa ja kasvattaa luottamusta toimitusten ja lehden yleisön välille, sekä etsiä keinoja yleisön sitouttamiseksi osaksi lehden lukijakuntaa. Tutkimushankkeen aineisto kerätään sanomalehtien itsensä ylläpitämiltä Facebook-sivuilta. Hankkeen aineistoa käytetään akateemisen tutkimuksen sekä sanomalehtien toimituksille kohdistettavien strategisten some-ohjeiden tekoon.

Photo via Visualhunt